Kegiatan Tahfizh Al Qur’an

Kegiatan tahfizh Al Qur’an ini merupakan kelas lanjutan dari program tahsin tilawah. Santri dapat mengikuti kelas tahfizh apabila telah dinyatakan lulus tahsin tilawah. Dengan bacaan yang sudah sesuai standar kelulusan serta target tilawah harian terpenuhi. Tahfizh Al Qur’an yaitu hafalan Al Qur’an bagi yang sudah mahir membaca Al Qur’an.